Odkazy:

Výpis z živnostenského rejstříku

 

PEEM spol. s r.o.

  • Služby při různých projektech modernizace výroby stavebních hmot, energetiky nebo i jiného průmyslu, zejména tam, kde se manipuluje se sypkými hmotami. 
  • Aplikace speciálních statických prací


Jeřáby Felbermayr Brno

 

Autojeřáby Tomáš Novotný 

 

CAB minerals, spol. s r.o.

CAB minerals, spol. s r.o. je přímým zástupcem anglického výrobce čerpadel pro čerpání kalů a suspensí odolných proti abrazivním účinkům čerpaného média. Jedná se o společnost Linatex Europe, jejíž 50-leté zkušenosti z oboru úpravárenství, čerpadel a ochrany proti abrazivním a agresivním látkám.